ADRESA:
Sokolská tř. 26
702 00 Ostrava 1
Tel.: 596 138 937
e-mail:
sokolska26@ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
 
OTEVŘENO:
 
pondělí – pátek 8.00 – 17.00
 

Vstupné do Výstavní síně Sokolská 26: dospělí – 20 Kč
děti, studenti, důchodci – 10 Kč

 

 

Výstavní síň Sokolská 26

 
   
   
   

 

 

ESTHER STOCKER

26. 5. – 15. 7. 2016

Rakouská umělkyně italského původu Esther Stocker studovala ve Vídni, Miláně a v Pasadeně v USA. Její výtvarná produkce – obrazy, objekty, instalace, videa, fotografie i práce pro architekturu vychází z geometrické abstrakce. Staví proti sobě geometrický řád založený na pravidelné struktuře a princip nahodilosti spočívající v narušování této struktury. Tyto protiklady vytváří v jejích pracech zvláštní napětí. Kurátorem výstavy je Ing. Milan Weber.

   

Rakousko-Italská umělkyně Esther Stocker se narodila v roce 1974 ve městě Silandro v Itálii. V roce 1999 absolvovala na výtvarné akademii der Bildenden Künste ve Vídni. Během studií si bohatě rozšířila umělecké zkušenosti dvěma stážemi. V roce 1996 odjela na Accademii di Belle Arti di Brera v Miláně a v roce 1999 do spojených států, kde působila na kalifornské vysoké škole Art Center of Design v Pasadeně. Do Ameriky se vrátila ještě v letech 2002 a 2003 v rámci rezidenčního pobytu.
Pestrá zahraniční praxe staví Esther Stocker do pozice významné umělkyně světového měřítka. Pravidelně vystavuje v uměleckých centrech po celé Evropě. Její dílo je mimo jiné zastoupeno ve sbírkách Galerie Krobath ve Vídni a v Galerii Alberta Pane v Paříži. V České republice autorka vystavovala naposledy v roce 2013 v Roudnici nad Labem. Výstava nesla název Prostor bez hranic. Esther Stocker zde představila především instalace v prostoru, které svými rozměrnými formáty bouraly hranice veškerého očekávání.
Pakliže bychom měli dílo Esther Stocker definovat konkrétním uměleckých stylem, zařadili bychom jej do konceptuálního umění. Pro toto umělecké hnutí je klíčovým bodem myšlenka, jako nejdůležitější prvek celého díla, přičemž samotné provedení či realizace je spíše potlačována. Celý koncept umění si dotvoří sám divák ve své mysli při vnímání prezentované práce. V této chvíli není divák pouze divákem, ale stává se samotným aktérem, tvůrcem. Konceptuální umění můžeme také chápat jako odmítání tradičních výtvarných metod.
Esther Stocker se ve svých dílech prosadila hlavně přístupem zvaným site specific art. Jedná se o umění zasazené do určitého prostoru, kterým je přímo vymezováno, tedy umění na míru. Povětšinou jde o nepřenosný umělecký projekt, jenž je tvořen přímo pro konkrétní místo, přičemž jeho forma i obsah jsou s tímto prostředím úzce spjaty. Inspirace na vznik díla často souvisí s historií území, kde je dílo realizováno, avšak ne vždy tomu tak je. Esther Stocker své umělecké počiny vytváří přímo v galeriích, kde vychází především z charakteru výstavní plochy, která ji nabízí velkou řadu možností k využití. V případě Esther Stocker instalace ohromují svými velkými rozměry, autorka dává záměrně nevýrazným výstavním místnostem novou šokující tvář složenou z černobílých kompozic vznášejících se ve vzduchu či pokrývajících celé stěny interiérů.
Její tvorba se opírá o takzvanou vizuální hru a optickou iluzi. Když divák vstoupí do galerie, monumentální instalace ho vtáhne do sebe, a tak se stává součástí umění plného energie a dynamiky. V dílech vždy figuruje černobílý kontrast někdy doplněný odstíny šedé. Tato kombinace dvou komplementárních barev dokonale přitahuje oko diváka, jenž je potom schopen umění prožívat s co největším zážitkem. Charakteristickými znaky pro díla Stocker jsou průniky, struktury, vrstvení a celkové propojení prostoru s dílem.
Přestože se v současné době Stocker zabývá nejvíce prostorovými projekty, nesmíme opomenout, že se věnuje i obrazům, které mají velmi často mřížový vzor připomínající řádky, tabulky a kolonky. S použitím oblíbeného kontrastu černé a bílé barvy na nás tato plošná díla můžou působit jako šachovnice, kterou se autorka snaží systematicky narušovat. Dochází pak k zajímavému optickému jevu. Soustředíme-li svou pozornost na obraz po delší dobu, začne se jeho obsah v oku diváka rozostřovat. Mozek pak dílo vnímá jako iluzi.
Její práce se zabývá bezvýznamnou dvojjazyčností. Nemá předem definovaný výsledek z prožitku díla. Esther Stocker vnímatelům neservíruje hotové příběhy, myšlenky, prožitky. Spleti geometrických obrazců, sítě linií, shluky rastrů spíše načrtávají základní rysy možných scénářů a vizí. Divák pak na základě svých vlastních zkušeností, zážitků, preferencí a individualit vůbec utváří svou vlastní interpretaci, představu o významovosti díla. Stává se tak spolutvůrcem práce.
Esther Stocker je umělkyně otevřená světu, nebojí se jít proti proudu, překonává zaběhnuté standardy a očekávání. Obrazy se nespokojují s hranicí rámu, objekty doslova pohlcují galerijní prostor, pohybují se ve vzduchu i v myšlenkách, okupují místnost a na čas zde žijí svým vlastním životem. Návštěva výstavy Esther Stocker vždy stojí za to.

   

 

 

 
 

 

© 2010 Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace – Sokolská tř. 26, 702 00 Ostrava 1, Tel.: 596 138 821 << ZPĚT