VS Sokolská 26 na facebooku
Klub Parník
Minikino
Klub Atlantik
Kulturní zařízení Gama
Výstavní síň Sokolská 26
CKV
Aktuální výstava
Připravujeme
Archív výstav
Vzdělávací programy
Virtuální prohlídka
Fotogalerie
Kontakt
VÝSTAVNÍ SÍŇ SOKOLSKÁ 26
23.5.2019 - 19.7.2019

Václav Buchtelík - Zoja

Nad funerálními obrazy Václava Buchtelíka.

Malíř Václav Buchtelík, známý svými apokalyptickými obrazy příměstských krajin, moderních architektur a dekadentních mobiliářů ve žhavé i neprodyšné barevnosti, se tentokrát na výstavě v galerii Sokolská 26 představuje sérii obrazů z posledního roku na ryze osobní téma.

Ztráta a odchod blízkého provokuje otázky místa, záchytného bodu v časovém kontinuu a jejich výtvarného vyjádření. Výtvarné vyjádření není v tomto případě jen poklidným malováním, ale nutným osobním rituálem. Triviální věci spojené s odchodem se malíři stávají bodem odrazu k zásadním obrazům. Malíř na svých rozměrných plátnech monumentalizuje několik motivů – náhrobek, květiny, podobenku, které samy o sobě v zaužívaném kontextu mají spíše sentimentální, vzpomínkový charakter. Jejich zabstraktnělé formy, zbavené popisného detailu, barevně redukované na škálu modří a hnědí, zasazené do fluentního prostoru, dávají faktu odchodu blízkého univerzální rozměr. Formy se vytrhují, vystřihují z kontinua, jakoby chtěly vzdorovat anihilaci a procesům entropie. Jsou prázdné, neboť nemohou vystihnout, jsou tragické, protože bez tváře. Tvář se zastavila někde v bolestné vzpomínce a čeká, než se stane obrazem, sochou, historií. Tento proces se nedá urychlit.

Stylizace tvaru náhrobního kamene jako bílého posvátného místa naznačuje možnost setkání s tajemstvím. Květiny a kytice na obrazech ve svých profilových siluetách naznačují drama arabesky, esteticky lákavé, avšak, anebo právě proto, rychle mizící a „vadnoucí“ v ztemělém prostoru obrazu.

Podobenka, původně jasná, objektivně identifikovatelná imidž, se v obrazech stává prázdnou, překlápějící se hrozivou formou. Stínování jejího povrchu naznačuje pohyb onoho jakoby stínového, nepochopitelného i neuchopitelného bytí.

Motivy obrazů se na výstavě také zopakují uloženy v malých dřevěných boxech – objektech, připomínajících relikviáře nebo ostatkové obrazy. Svými strukturami však akcentují syrovost a bezvýznamnost prostých materiálů, jako možný kontrast k pozlacené okázalosti, k monetární hodnotě a nadčasovosti středověkých devocionálií.

Tématu odchodu konkrétního blízkého člověka se v Buchtelíkových obrazech dostává širší rozměr a přitom neztrácí na urgenci. Výstava je příležitostí k přemýšlení o ontologických otázkách bytí a nicoty. Je výzvou k reflexi naší existenciální situace.

V Ostravě, 23. 4. 2019 Daniel Balabán

Fotografie z vernisáže

Katalogový list ke stažení

© 2017 CKV Ostrava